Chuyên mục Câu chuyện

Câu chuyện về Uptime!

Nếu bạn muốn biết website hay hosting của mình có bị downtime nhiều không, bạn sẽ nghĩ đến một dịch vụ theo dõi nào đó như UptimeRobot. Điều đó rất dễ dàng với hơn một server test connect tới hosting…

Trăm nẻo local lên host…

Hôm nay, mình dành hẳn một ngày để cài đặt modem cho nó publish cái web lên thông qua NAT. Vọc từ trên mạng rất nhiều bài viết về, nhưng tính đi tính lại, thấy cái localhost lên host vẫn…
Mã TRUY CậP GROUP Là HOSTTOT123
Vào group