Chuyên mục Câu chuyện

iHost.com.vn đóng cửa?

Theo tin từ một thành viên trên diễn đàn ViệtVBB vào ngày 20.02.2012 vừa qua, iHost.com.vn – một website cung cấp hosting Việt Nam với bảng giá đã đóng cửa và dữ liệu ổ cứng hầu như đã bị xóa.
Mã TRUY CậP GROUP Là HOSTTOT123
Vào group